Q-Fog verhuisbare watermist units / watermist sprinklers

Welk probleem lossen wij op:

Brandmelders en draagbare brandblussers kunnen soms levensreddend zijn in woningbranden maar zijn voor verminderd zelfredzame mensen absoluut onvoldoende, zeker als deze mensen ook nog een verhoogd brandrisico hebben.

 

Wie heeft een verhoogd brandrisico?

 

Wijkverpleging en verzorging herkennen het beeld vast wel, brandplekken in kleding en meubels bij verstokte rokers en liefhebbers van kaarsjes, mensen die steeds onvoorzichtiger worden met roken en vuur. 

Deze brandplekken zijn de niet te missen signalen van een aanstaande brand!

 

Roken in bed of liggend op de bank is de meest voorkomende oorzaak van overlijden bij brand. Dergelijk gedrag is uiteraard beslist af te raden. Maar het gebeurt toch, bij uw buurman, buurvrouw uw familielid of uw cliënt.

De oplossing:

Q-Fog heeft voor deze vaak kwetsbare groep mensen een geheel nieuw type automatische werkende, mobiele watermist unit /watermist sprinkler ontwikkeld die snel en gemakkelijk ook in bestaande woonvoorzieningen kunnen worden geplaatst. 

De Q-Fog mobiele watermistunit kan dus bij precies die mensen worden geplaatst die een niet te vermijden groter risico op brand hebben. In Kopenhagen heeft men per 2500 doorsnee burgers ongeveer één zo'n persoon. De toepassing van Q-Fog heeft daar al vele levens gered en veel schade voorkomen.

Een brand in een woonomgeving zal binnen ~3 minuten dodelijk kunnen zijn. Met de Q-Fog zal de tijd beschikbaar voor de hulpverleners om niet zelfredzame mensen succesvol te evacueren van 3 naar minimaal 15 minuten worden verlengd. 

  

 

 

 

 

 

 

De Q-Fog is een mobiele watermist sprinkler met één of twee nozzles en is bedoeld om levens te redden door:

• Met behulp van elektronische detectie van rook en warmte snel en betrouwbaar een brand te detecteren.

• Effectief de brand te beperken en de verspreiding van hete giftige rook en vuur te remmen door het gedurende 15 minuten vernevelen van watermist.

De Methode:

Het Q-Fog brandbeveiligingssysteem is een gemakkelijk te plaatsen en ook weer te verhuizen volautomatisch brandbeveiligingssysteem.

Deze watermistunit is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bestaande appartementen of woningen met een verhoogde behoefte aan brandbeveiliging; zoals bij ouderen, dementerenden of gehandicapten in GGZ, begeleid wonen of thuis situaties. Het concept is speciaal ontwikkeld om deze niet zelfredzame mensen een betere kans te geven om bij brand alsnog geëvacueerd te kunnen worden door personeel en/of hulpverleners. Deze methode is goed passend in de praktische uitwerking van programma's voor risico-gestuurde brandveiligheid in de langdurige,- en woonzorg voorzieningen.

 

 

 

• Q-Fog is eenvoudig te installeren en weer te verhuizen en zeer kosteneffectief.

• Q-Fog voorkomt dat een kleine brand een grote brand wordt. 

• Q-Fog crëeert en behoud overleefbare condities in de ontstaansruimte van de brand.

Tezamen met een vrijloopdranger op de voordeur creëert een Q-Fog watermist unit een grote mate van brandveiligheid ook, of juist bij mensen met een grotere kans op overlijden bij brand zie o.a. dit artikel op Brandveiligheid.com


Het Q-Fog basismodel geeft een geteste en bewezen werkzame brandbescherming voor een kamer met een volume van 60 m3 Bij een plafond hoogte van 2.40m geeft dit een beschermd oppervlak van 25m². Bij optimalisering van een aantal variabelen zoals de vorm van de ruimte, plaatsing van de nozzle, plafondhoogte en ventilatie is een nog grotere ruimte met één Q-Fog nozzle te beschermen. De Q-Fog is ook verkrijgbaar met een tweede nozzle / nozzlegroep die in een andere ruimte zoals keuken of slaapkamer een zelfde bescherming zal bieden. De watermist techniek vult de kamer met zeer kleine zwevende waterdruppeltjes, die de brand en hittestraling effectief bestrijden, terwijl de waterschade aan interieur en onroerend goed tot een minimum beperkt blijft. Q-Fog is verhuisbaar, vereist geen permanente installatie en vergt minimaal onderhoud hetgeen resulteert in zeer lage installatie-en operationele kosten.


De activering is vroeg in de ontwikkeling van de brand en zal zo verdere brandontwikkeling effectief remmen of vaak zelfs geheel blussen. Dit zorgt ervoor dat de overlevingskansen drastisch worden verbeterd. De risico’s voor personeel en/of hulpverleners in een reddingsoperatie worden ook ingrijpend verminderd. Met de hulp van Q-Fog wordt de brandontwikkeling tijdens de responstijd geremd of gestopt. Het systeem kan uiteraard worden aangesloten op verschillende alarmsystemen.

 

Is deze methode veilig, effectief en bewezen ?

Het Zweedse Rescue Services Agency (SRSA) en het Noorse Directorate for Civil Protection (DSB) hebben de problematiek van brandrisico’s bij niet zelfredzame mensen onderkend en de hier te downloaden notitie ”Easily installed automatic extinguishing system” gepubliceerd.  Q-Fog heeft op basis van deze publicatie de eenvoudig plaatsbare en verhuisbare watermistunit Q1 ontwikkeld om de beschikbare evacuatietijd voor deze doelgroep effectief te verlengen. 

Ook in Nederland zijn al vele Q-Fog systemen geplaatst bij personen met verhoogd brandrisico in woonzorgcentra maar bijvoorbeeld ook in een hotel ter bescherming van de vluchtweg en in het UFO restaurant.  

Kopenhagen

Onder deze link vindt u een vertaald artikel uit Brandvæsen feb 2015 geschreven door Stig Nordmark van de brandweer Kopenhagen. Hij beschrijft daarin hoe in Kopenhagen de mobiele watermist units worden toegepast. De stand per maart 2015 is dat deze units in Kopenhagen sinds juni 2012 in minimaal 9 (!) gevallen levensreddend zijn geweest. Daarnaast is veel brand,- en water-(neven)schade voorkomen. Doordat de methode met de verhuisbare watermistunits daar is toegepast, is er zoveel minder brand,- water,- en nevenschade veroorzaakt dat hieruit dit project gefinancierd kon worden.

Meer referenties

Op dit moment zijn er reeds 1700 Q-Fog verhuisbare watermist sprinklers geplaatst waarvan ca. 10% geactiveerd is geweest. Alle activeringen waren gewenst en daardoor levensreddend en schadebeperkend. 

Op deze link staat een lijst met referenties van enkele van de activeringen van de Q-Fog units in de afgelopen jaren

Nationaal Brandveiligheidsevenement 2015

De Q-Fog was door SBRCURnet, de overkoepelende kennispartner voor bouwend Nederland, genomineerd voor brandveiligheidsinnovatie 2015. De nominerende vakjury bestond uit dhr. Bob van Os – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; mevr. Barbera Peters – SBRCURnet; dhr. Hans Sevenstern – Marsh Risk Consulting BV; dhr. IJsbrand van Straalen – TNO.

Een citaat uit het juryrapport: "Een effectief en vernieuwend product dat tegen geringe kosten vele (dodelijke) slachtoffers doet voorkomen."

Het gehele Juryrapport kunt u hier downloaden.

 

Inspiratie bijeenkomst "Samen voor de zorg"

Van deze bijeenkomst verscheen het volgende verslag in het blad Beveiliging Mrt. 2016

"Mobiel watermistsysteem voor verminderd zelfredzamen 

Brandweer Amsterdam-Amstelland en de zorgsector in de regio willen een praktijkproef doen met een innovatief blussysteem om de overlevingskansen van verminderd zelfredzame inwoners bij brand te vergroten. ‘Q-Fog’ is een autonoom werkend mobiel watermist blussysteem van Zweedse makelij, dat in Scandinavië met ruim 1300 geplaatste units al aantoonbaar mensenlevens heeft gered. De Zweedse brandveiligheidsinnovatie kan de discussie over de brandveiligheid voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen en chronisch zieken in een nieuwe richting sturen."

link naar het volledige artikel uit Beveiliging Mrt. 2016

 

Watermist?

Een eenvoudig verhuisbare Q -Fog unit maakt watermist om branden te beheersen en te blussen. Omdat watermist een uniek vermogen heeft om warmte te absorberen terwijl waterschade erg beperkt blijft. De hoeveelheid water die tijdens de activering wordt verspoten is zeer klein in vergelijking met traditionele blusmethoden, maar het rendement van het bluswater is veel hoger.

Warmte, zuurstof en brandstof vormen de zogenaamde branddriehoek en zijn alle drie benodigd voor het starten en onderhouden van een brand.

Q-Fog bestrijdt effectief de brand vanuit alle drie de zijden van de branddriehoek.

 

De effecten van watermist op hete rookgassen en vuur

• Absorptie van thermische straling
• Koeling en bevochtiging van hete rookgassen en lucht
• Koeling en bevochtiging van brandstof en brandbare stoffen in de omgeving van de brand
• Verlaging van de zuurstofconcentratie in de omgeving van de brand 

De watermist heeft het voordeel dat het ook in staat is om verborgen branden te beheersen en controleren omdat de watermist in tegenstelling tot de veel grovere druppels uit sprinkler-instllaties veel langer blijven zweven.

De watermist wordt gevormd in een speciale nozzle, waarin water onder hoge druk wordt verneveld tot zeer kleine zwevende waterdruppeltjes. Overigens is de watervoorraad effectief behandeld tegen ziekteverwekkers zoals legionella pneumophilia.

Deze waterdruppels hebben door hun kleine formaat en relatief grote oppervlak een extreem goed koelend effect en vinden ook hun weg naar verborgen branden en schermen de bewoners af tegen de enorme hittestraling van rookgassen.

Zo word ook voorkomen dat een kleine brand een grote brand wordt.

 

Meer informatie en een uitgebreide referentielijst van de reeds ~1700 geleverde Q-Fog units staat ook op de website van de Zweedse fabrikant Q-Fog 

Ook op de Q-Fog Facebook pagina en Twitter @QFogBenelux of per telefoon of email (zie rechtsonder op deze pagina) bent u van harte welkom om nadere informatie en/of een demonstratie aan te vragen.

Copyright © 2022 NATER Gas & Vloeistofsystemen. Alle rechten voorbehouden. Website bouwer Antum.