Hero 2 nater

Uw Smart fluid systeem

Stap voor stap naar een optimaal eindresultaat.
Om invulling te geven aan ons streven naar effectieve oplossingen in pompsystemen, hebben wij onze werkwijze bij advies, OEM en/of systeembouw zeer nadrukkelijk gestructureerd. Bij elke opdracht voor advies, OEM en/of systeembouw gaan we te werk volgens een vast stappenplan, dat ons in staat stelt een hoogwaardig eindresultaat te garanderen. Vanaf de allereerste gesprekken tot en met de oplevering en het after sales traject zien we er op toe dat de gewenste optimale integratie wordt gerealiseerd. De vier fasen waarin het stappenplan is onderverdeeld zijn achtereenvolgens:

- Fase 1 Inventarisatie door overleg en analyse
- Fase 2 Creatie door onderzoek en ontwerp
- Fase 3 Implementatie, bouw en integratie
- Fase 4 Presentatie, oplevering en nazorg
- Systeem Filosofie

Meer informatie

Fase 1 

Inventarisatie door overleg en analyse

Om een opdracht goed te kunnen uitvoeren, is het zaak dat we vooraf exact weten wat de opdrachtgever wil en hoe die wens zich verhoudt tot de mogelijkheden die de bestaande situatie biedt. Om deze gegevens grondig te kunnen inventariseren, voeren we uitgebreid overleg met de opdrachtgever op alle relevante niveaus. Van de directie tot de medewerkers/sters die in de praktijk met onze oplossing zullen moeten werken. We maken ter plaatse een complete analyse van de bestaande processituatie, waarbij we de knelpunten en de kansen opsporen. Aan het eind van deze fase ligt er een helder raamwerk, op basis waarvan onze technische experts de volgende stap kunnen zetten.

Fase 2

Creatie door onderzoek en ontwerp

In de tweede fase komen onze ingenieurs, de 'uitvinders', aan bod. Met de gegevens van de inventarisatie in de hand gaan zij op zoek naar de beste manier om invulling te geven aan de wens van de opdrachtgever. De oplossingen die wij ontwerpen voldoen behalve aan de eisen van optimale efficiency ook aan alle relevante wet- en regelgeving.

Fase 3

Implementatie, bouw en integratie

Als het ontwerp van onze ingenieurs op tafel ligt, is het tijd om de op papier gecreëerde oplossing in de praktijk te verwezenlijken. Deze stap wordt gezet door onze hooggekwalificeerde technici. Ook in deze fase is optimale efficiency het hoogste streven. Als de bouw is voltooid en de integratie met de bestaande situatie is afgerond, wordt de aldus verkregen totaaloplossing aan een reeks uitgebreide tests onderworpen. Alleen als alle resultaten bevredigend zijn, wordt groen licht gegeven voor de laatste fase in het stappenplan.

Fase 4

Presentatie, oplevering en nazorg

Als de gebouwde en geïntegreerde oplossing in alle opzichten aan de eerder geformuleerde eisen en wensen voldoet, is het moment gekomen voor de laatste stap: de oplevering. Onze experts presenteren het eindresultaat aan de opdrachtgever, waarna de oplossing operationeel kan worden gemaakt. Dat is meer dan een kwestie van een knop omzetten. Ons streven naar optimale efficiency vereist dat we er ook voor zorgen dat de uiteindelijke gebruikers optimaal met onze oplossing kunnen werken. Daarom gaat de oplevering gepaard met uitgebreide instructies en (indien nodig) trainingen. En ook later, als de gerealiseerde oplossing al volop in bedrijf is, kan de opdrachtgever natuurlijk op ons rekenen. Ook in het after sales traject staan wij u op elk gewenst moment (pro-)actief terzijde.

Systeem Filosofie

Systeem Filosofie

NATER Gas & Vloeistofsystemen als systeembouwer creëert effectieve oplossingen rond en met pompen. Daarbij staat één streven centraal: de optimale integratie van de diverse onderdelen die leidt tot maximale functionaliteit en rendement van het geheel. Als systeembouwer zien wij onszelf eerder als leverancier van de gewenste functie dan als leverancier van niet meer dan producten en diensten. 

Hero 2 nater

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten